טבלת השוואה המציגה את היתרונות בשירותי ענן בהשוואה לשרתים מקומיים: